Tag Archive | thi IELTS-meo lam bai va chien luoc thi

IELTS Listening Test- Chiến lược làm bài hiệu quả [kỳ 3]

Ôn thi IELTS Listening làm thế nào cho hiệu quả nhất? Ở 2 bài trước, chúng ta đã học được 2 dạng bài quan trọng của IELTS Listening:

1. Listening IELTS Test: Hoàn thành Note (Note Completion)

Luyện thi IELTS Listening– Dạng bài hoàn thành Note [Kỳ 1]

2. Listening IELTS Test: Multiple choice yêu cầu nhiều câu trả lời

Luyện thi IELTS Listening– Dạng bài yêu cầu nhiều câu trả lời [Kỳ 2]

Hôm nay, IBEST sẽ cùng bạn xem xét dạng bài đánh dấu bản đồ, biểu đồ, sơ đồ:

on thi ielts hanoi listening 1

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội tại IBEST (1)

3. Listening IELTS Test: Đánh dấu bản đồ/ biểu đồ/sơ đồ.

Dạng câu hỏi này yêu cầu thí sinh đánh dấu trên bản đồ vị trí chính xác của những địa điểm được đề cập đấy dựa trên những thông tin chỉ dẫn trong bài nghe. Những dạng tương tự có thể yêu cầu thí sính đánh dấu trên biểu đồ, sơ đồ…
Các câu hỏi được xếp theo thứ tự của đoạn nghe. Nếu bị lỡ một câu hỏi, đừng lo lắng, hãy chắc chắn rằng bạn đang tập trung cao độ tới câu kế tiếp.
Bản đồ và đoạn chỉ dẫn sẽ cung cấp cho thí sinh điểm bắt đầu. Lắng nghe một cách cẩn thận vì những câu trả lời sẽ lần lượt được tìm ra dựa trên điểm bắt đầu đã được cho sẵn trên bản đồ.

on thi ielts listening ha noi 2

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội tại IBEST (2)

Có những địa điểm bạn có thể đánh dấu 2/3 nơi có thể xảy ra, sau đó, lắng nghe sự chỉ dẫn của người nói để tìm ra vị trí đúng nhất cho địa điểm cần tìm.
Thông tin về địa điểm bắt đầu sẽ được lặp đi lặp lại trong mỗi câu hỏi. chính vì thế, nếu bỏ lỡ một câu hỏi hoặc cảm thấy câu trả lời đó có thể sai, đừng quá lo lắng về điều đó.

on thi ielts listening ha noi 3

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội tại IBEST (3)

Kỹ năng xử lý:

Bước 1:
Nhìn vào bản đồ và cố gắng để xác định điểm bắt đầu của lời hướng
Cố gắng nhớ lại những cụm từ để chỉ đường: turn left, go straight on, follow along, etc.
Những địa điểm có thể có trên bản đồ thường rất gần nhhau, vì vậy khi lắng nghe lời chỉ dẫn, bạn cũng nên quyết định chọn từ 2 đến 3 vị trí có thể đúng đối với mỗi trường hợp

Bước 2:
Xác định vị trí của điểm bắt đầu
Lắng nghe đoạn hướng dẫn, nhanh chóng xác định điểm bắt đầu và xác định cách đưa ra chỉ dẫn của người nói
Trong trường hợp này, bạn nên bắt đầu đọc bản đồ từ những điểm được đề cập đến ngay từ đầu lời chỉ dẫn From….

Bước 3:
Kiểm tra lại những gì đã nghe được. Lắng nghe một cách chăm chú đến lời chỉ dẫn của người nói, đặc biệt lưu ý đến sự khác nhau trong việc đối chiếu của trái và phải so với địa điểm nào đó trên bản đồ.

Bước 4:
Bắt đầu nghe và làm bài kiểm tra

on thi ielts listening ha noi 4

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội tại IBEST (4)

Nguồn: “IELTS Listening TestChiến lược làm bài hiệu quả [kỳ 3]” tại Ôn thi IELTS Hà Nội

Các bài viết liên quan:

Các dịch vụ từ IBEST:


Luyện thi IELTS số 1 Hà Nội tại IBEST tháng 10

Advertisements

Listening IELTS Test: Chiến lược làm bài hiệu quả [kỳ 2]

[Kỳ 2] Ôn thi IELTS Listening thế nào? Cần lưu ý gì khi làm bài nghe IELTS? Chiến lược làm bài thi IELTS Listening như thế nào? IBEST sẽ chia sẻ với các sĩ tử về phương pháp làm bài nghe IELTS đạt điểm cao:

1. Listening IELTS Test: Hoàn thành Note (Note Completion)

Luyện thi IELTS Listening– Dạng bài hoàn thành Note [Kỳ 1]

2. Listening IELTS Test:  Multiple choice yêu cầu nhiều câu trả lời

Dạng câu hỏi này thường yêu cầu thí sinh chọn nhiều câu trả lời đúng từ những câu trả lời đã được in sẵn trong bảng chọn

Thí sinh được 1 điểm cho mỗi câu trả lời đúng

Việc đọc hướng dẫn là rất quan trọng vì họ sẽ chỉ ra cho bạn bạn sẽ phải lắng nghe  điều gì. Có thể bạn sẽ nghe những dữ kiện thông tin có sự liên quan đến các lựa chọn có trong bảng. Tuy nhiên, lời hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn biết lý do tại sao bạn chọn câu trả lời này mà không phải những câu khác trong bảng chọn

Những lựa chọn thường được liệt kê theo thứ tự Alphabeta để thí sinh dễ dàng theo dõi

Bạn có thể sẽ nghe được những từ giống hoặc có nghĩa tương đương với những yêu cầu của đề bài, vì vậy cần hết sức cẩn trọng.

Bạn hoàn toàn có thể viết câu trả lời không theo thứ tự

Thứ tự các câu trả lời trong bảng chọn có thể không giống với thứ tự những thông tin được đưa ra.

on thi ielts listening 1

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội– Mẹo làm bài và chiến lược thi

Kỹ năng xử lý:

Bước 1: Danh thời gian để suy nghĩ về chủ đề sẽ được nghe, đọc qua các lựa chọn có thể có và nhìn vào hướng dẫn. Lắng nghe ví dụ mẫu để hiểu được tại sao lại có được câu trả lời và xác định cách đưa ra thông tin của người nói.

Bước 2: Kiểm tra lại những gì đã nghe được từ ví dụ mẫu

Bước 3: Lắng nghe và làm bài.

on thi ielts listening ha noi 2

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội– Điểm cao không khó

Ví dụ:

Section 1

Choose THREE letters A-G

Which THREE things are included for free with every property for rent from Easylet?

5…………………….

6……………………

7……………………

___________________________________________________________________

A.      Hearting bills

B.      Kitchen equipment

C.      Plates and glasses

D.      Sheets and towels

E.       Telephone

F.       Television

G.     Water Bill

____________________________________________________________________

Tape script

Man: That depends on the flats, to a certain extent, although some things are standard in all flats. For example, every flat has kitchen equipment provided for your use.

Woman: Good. Does that also mean tableware, cups, glasses, plates?

Man: In some flats, but not all.

B là câu trả lời chính xác. C là câu trả lời sai mặc dù cụm từ “plates and glasses” có được đề cập một cách rõ ràng trong bài.Tuy nhiên “Plates and glasses” là “ included for free” nhưng không phải là đối với “every flat”.

on thi ielts listening ha noi 3

Ôn thi IELTS Listening Hà Nội– Chiến lược đối phó từng dạng bài

Nguồn: “Listening IELTS Test: Chiến lược làm bài hiệu quả [kỳ 2]” tại Ôn thi IELTS Hà Nội

(còn tiếp- Listening IELTS Test: Chiến lược làm bài hiệu quả [kỳ 3])

Các bài viết liên quan:

Các dịch vụ từ IBEST:

Luyện thi IELTS Hà Nội tháng 10 tại IBEST

%d bloggers like this: