Lưu trữ | Mẹo học tiếng Anh RSS for this section

IELTS Speaking part 1 – Colors part 2

Đây là phần 2 trong số các clip cung cấp cơ số vốn từ vựng và ý tưởng về chủ đề màu sắc trong bài thi Nói. Học viên được khuyến khích xem phần 1 trước khi xem clip này để nâng cao vốn từ vựng và tìm hiểu thêm về các câu trả lời mẫu

Advertisements

IELTS Speaking part 1 – Colors part 1

IELTS Speaking part 1 - Colors part 1 image

Chủ đề Màu sắc vẫn thường được coi là một chủ đề dễ đối với phần Speaking, nhưng làm thế nào để có thể cải thiện chủ đề này thành một chủ đề hấp dẫn đối với giám khảo?. Bài học không chỉ cung cấp đến học viên vốn từ vựng hiếm gặp mà còn cả những ví dụ cũng như những kỹ thuật trả bài cho phần Speaking part 1. Tất cả những học viên đang chuẩn bị cho kỳ thi IELTS đều nên xem bài học này để học được cách sử dụng vốn từ vựng linh hoạt và cách trả lời để dành điểm cao. Hãy cùng xem clip để bổ sung vốn từ vựng và kinh nghiệm thi IELTS cho bản thân nhé!

 

%d bloggers like this: